Lab Experiment
מבוא לדגימה מתקדמת
Description

במהלך הניסוי הסטודנטים ייחשפו לטכניקות דגימה מתקדמות, וכלים חדשים לעיבוד אותות אנלוגי ודיגיטלי.
בחלקו הראשון של הניסוי, נתמקד באפיון מתמטי כללי של אותות. נסביר כי כמעט לכל אות אותו נרצה למדוד יש מבנה, אותו נרצה לנצל כדי להוריד את תדר הדגימה שלו (או לדחוס אותו לחילופין). נכיר סכמות דגימה חדשות שמאפשרות לשבור את תנאי נייקוויסט, כלומר, בהינתן מבניות אפשר לדגום בקצב משמעותית נמוך ועדיין לקבל שחזור מושלם.
בחלקו השני של הניסוי, נתעמק בעיבוד אותות מודרני לאותות בדידים. נעבור על הנושאים:

  1. ייצוג דליל - Sparse Representation
  2. חישה דחוסה - Compressed Sensing
נראה כיצד ניתן להשתמש בטכניקות אלו על מנת לסנן רעשים, או להוריד קצבי דגימה תו"כ שמירה על ביצועי המערכת. בסוף הניסוי יהיה חלק בו נתכנן בעצמנו סימולציה למערכת לעיבוד אותות בעזרת הכלים שלמדנו. המערכת תטפל באותות אמיתיים, לדוגמא: אותות רדאר, תקשורת או הדמיה רפואית.


דרישות קדם:
044198 – מבוא לעיבוד אותות ספרתי (מבל"ס)

Files
INTERIA Web Design & Development